štampanje glasačkih listića

Počelo štampanje listića za predsedničke izbore