Stara lica

Novi računari Gerontološkom centru – poklon “Vojvođanske banke“