Starica

Spašenu staricu prebacili u Gerontološki centar u Knjaževcu