Štedionica

Otvorena Poštanska štedionica na Staroj planini