suzbijanje komaraca

Danas u periodu od 18 do 22 h dezinsekcija i suzbijanje komaraca! NE BORAVITE NA POMENUTIM LOKACIJAMA