tretiranje voćaka

Tretiranje voćaka na plantažama u Boševu i Štipini