Trojica

Osvećen zavetni krst u selu Štitarac nakon više decenija

Danas je praznik Svete Trojice