Turizam na Staroj planini

Stara planina – izuzetna turistička destinacija