Udarne rupe

Sanacija udarnih rupa u gradskim ulicama

Sanacija udarnih rupa i popravka puteva kroz knjaževačku opštinu

Radovi na krpljenju udarnih rupa

Uređenje knjaževačkih saobraćajnica

Počeli radovi na putu Berčinovac – Lokva

Sanacija i krpljenje udarnih rupa

Krpljenje udarnih rupa

Sanacija udarnih rupa