ulica mile julin

Izgradnja trotoara u naselju Dubrava