ulica slobodana penezića

Asfaltirana ulica Slobodana Penezića Krcuna u Lastavičkom polju