uređenje kanala

Uređenje kanala i propusta u Gornjem Zuniču