uređenje zgrada

Predstavnici stambenih jedinica ponovo se sastali sa predsednikom Đokićem