Uskršnji vašar

Uskršnji vašar u OŠ “Vuk Karadžić“