ušteda električne energije

Predlog preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije