vakcina protiv koronavirusa

Britanija prva odobrila bivalentnu vakcinu protiv korone