vidovdanski turnir u malom fudablu

Na turniru u malom fudbalu glavna nagrada 400.000 dinara