VII Nacionalna izložba pasa svih rasa

VII Nacionalna izložba pasa svih rasa – “CAC Knjaževac“