zaposleni u pravosuđu

Zaposlenima u pravosuđu mesečna naknada od 5.500 dinara