zelene površine

Sa lepim vremenom krenuli radovi na uređenju zelenih površina u gradu