jun 15, 2015

Dobrovoljno davanje krvi

Izložba zaostavštine patrijarha Pavla „Svedočim, samo…“