decembar 26, 2022

Ulica Gavre Aničića bez vode do 15h

Definisane mere protiv nasilja u školama

Pomoć u ogrevnom drvetu za 2.425 izbeglih i interno raseljenih porodica