Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je danas da je obezbedio novčanu pomoć za nabavku ogrevnog drveta kojom će biti obuvaćeno 2.425 porodica i domaćinstava izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji cele zemlje, uključujući i jedinice lokalne samouprave na teritoriji Kosova i Metohije.