Srbija odlučna u promovisanju tolerancije i demokratskih vrednosti

Broj pregleda

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije podsetilo je danas, povodom Svetskog dana nulte tolerancije diskriminacije, na važnost zaštite ljudskih prava i sloboda, podsticanja društvene jednakosti i prihvatanja različitosti kroz pravo svakog pojedinca na dostojanstven život.

1mart

Ustavom Srbije su, između ostalog, zagarantovana lična prava i slobode, ljudska i manjinska prava, jednaka zakonska zaštita svih lica, kao i zabrana svakog oblika diskriminacije.

Prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, čija je Srbija potpisnica, kao i prema ciljevima Agende 2030 UN za održivi razvoj, sve države imaju moralnu i pravnu obavezu da uklone diskriminatorne zakone iz svog zakonodavstva i da donesu zakone koji štite lica od diskriminacije.

U tom kontekstu, u okviru nadležnosti resornog ministarstva i u saradnji sa drugim organima i organizacijama civilnog društva, tokom 2021. i 2022. godine izrađeno je nekoliko nacrta zakona i predloga dokumenata javnih politika namenjenih ostvarivanju i zaštiti ravnopravnosti.

Među njima se posebno ističu Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, zatim Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije od 2022. do 2030. godine, Strategija za rodnu ravnopravnost od 2021. do 2030. godine, kao i Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period 2022–2030. godine – sva tri strateška dokumenta sa pratećim akcionim planovima za njihovo sprovođenje.

Ovim i drugim propisima, kao i uvrštavanjem antidiskriminacionih odredbi u druge zakone kojima se sankcionišu pojedini akti diskriminacije, Srbija je potvrdila odlučnost u promovisanju tolerancije i demokratskih vrednosti i radu na prevenciji i zaustavljanju svih oblika diskriminacije.

Povezano

1. DECEMBAR – SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE

VESTI IZ KATEGORIJE

Pobeda stonotenisera u gostima (FOTO)

4. DECEMBAR: Dogodilo se na današnji dan

Saradnja Zavičajnog muzeja sa Arheološkim institutom na novom projektu!

RIK: Ukupno 6.500.165 birača na predstojećim izborima

Osmaci se prijavljuju do 29. decembra za izborni predmet na završnom ispitu

Danas je praznik – Vavedenje Presvete Bogorodice

Radio Bubamara Live

Najnovije na portalu

Pobeda stonotenisera u gostima (FOTO)

4. DECEMBAR: Dogodilo se na današnji dan

Saradnja Zavičajnog muzeja sa Arheološkim institutom na novom projektu!

RIK: Ukupno 6.500.165 birača na predstojećim izborima

Osmaci se prijavljuju do 29. decembra za izborni predmet na završnom ispitu

Danas je praznik – Vavedenje Presvete Bogorodice