Књажевачке

НОВИНЕ

2023

PRIJAVI PORODIČNO NASILJE!

BESPLATNI BROJ POLICIJE ZA PRIJAVU NASILjA U PORODICI JE: 0800 100 600 i 192… TELEFONI ZA PRIJAVU NASILJA: 0800 100 600  192   Međunarodni znak za

Opširnije »