Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije i Vojska Srbije podsećaju na to da je konkurs za prijavljivanje lica za upis u vojne škole – Vojnu akademiju, Medicinski fakultet VMA, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu raspisan 15. februara i da traje do 31. marta.