cevovod

Rekonstrukcija vodovoda za bolje vodosnabdevanje Knjaževca