depopulacija

Država čini sve da smanji stopu depopulacije