dijalog

Na međustranačkom dijalogu i Ujedinjena seljačka stranka

Igor Stevanović i Milija Miletić na prvom sastanku međustranačkog dijaloga u Beogradu