Dušan Vujović

Još manje plate tokom bolovanja i odmora