euprava

Građani od danas više ne moraju da donose dokaze o uplati taksi i naknada za usluge MUP-a

Otvoreni podaci adresnog registra za efikasniju privredu