U skladu sa aktivnostima Vlade Republike Srbije na otvaranju podataka javne uprave i zakonom koji je usvojila Skupština Srbije, šifarnik adresnog registra postao je otvoren podatak dostupan za korišćenje najširem krugu korisnika bez ograničenja.