Gađanje na strelištu

Obaveštenje o gađanju policijskih službenika na strelištu u Knjaževcu

Gađanje na strelištu u periodu od 6. do 10. septembra

Gađanje na strelištu Streljačkog saveza Knjaževca

Obaveštenje o izvođenju gađanja

Gađanje na strelištu