Geronto centar

Za rekonstrukciju gerontoloških centara 465 miliona dinara

Spašenu staricu prebacili u Gerontološki centar u Knjaževcu