GIZ Nemačka

EU i Nemačka daju 3,78 miliona evra za ruralni razvoj Srbije