Istok Koridor

Opštine razmatrale aktivnosti za bržu realizaciju projekta Koridor istok