Izgradnja koridora

Opštine razmatrale aktivnosti za bržu realizaciju projekta Koridor istok