Janoš Virag

Obezbeđuje svetske zvezde! A uskoro će biti desna ruka Brus Vilisu