Memorijalni turnir

Održan memorijalni teniski turnir ,,Zvonimir Zvonko Cako“

Memorijalni turnir u preferansu ‚‚Dragiša Vučić Gile“

VIII Međunarodni turnir “Ivica Božinović“