Milan Đokić predsednik

Rekonstrukcija puta prema Banjici u dužini od 1,2 km

Predsednik opštine sa ratnim veteranima