ministar krkobabić

Dodeljena hiljadita kuća na selu prema programu Ministarstva za brigu o selu