Ministar privrede

U pripremi novi zakon o stečaju