Nauk nije bauk

Prvi festival nauke ,,Timočki naučni tornado“

„Mozaik svetlosti“ – Nauk nije bauk 8