navodnjavanje

Tokom 2021. godine navodnjavano 52.236 hektara zemljišta