Pećina

U blizini pećine Korenatac locirano još pet novih pećina zahvaljujući Udruženju ,,SAIS“ iz Knjaževca

Istražuju pećinu na Baranici