Platni razredi

Platni razredi tek od 2019. godine

Ista plata za istu vrstu posla od 1. januara