Podrška malim preduzećima

Vlada namenila 500 miliona dinara mali i srednjim preduzećima za nabavku opreme