Porez

Nema promene u oporezivanju naših građana koji rade kod stranih poslodavaca

Poreska politika prema gastarbajterima ostaje ista

LPA: Rok za uplatu drugog kvartala godišnjeg poreza do 15. maja

Obaveštenje LPA opštine Knjaževac

LPA: Rok za uplatu godišnjeg poreza do 15. novembra

Danas je krajnji rok za uplatu poreza na imovinu

Rok do 15. avgusta za uplatu godišnjeg poreza na imovinu

Zadnji rok za porez na velike plate

Rok za plaćanje poreza 16. maj

Obaveštenje poreskim obveznicima