praksa

Nacionalna služba za zapošljavanje finansira stručnu praksu, obuke i pripravnike