Књажевачке

НОВИНЕ

Унесите овде текст наслова

Broj pregleda

Nacionalna služba za zapošljavanje finansira stručnu praksu, obuke i pripravnike

NSZZ pozvala je jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine da učestvuju u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja.

nacionalna

Kako je objavljeno, planirano je finansiranje stručne prakse, pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih, subvencije za samozapošljavanje i javne radove.

Informacije o učešću u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini iz republičkog budžeta objavljene su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs, kao i u svim organizacionim jedinicama te službe.

Zahtev za učešće u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja mogu se podneti nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje do 5. maja.

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE

Radio Bubamara

Najčitanije
sada